Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Vĩnh Long 100% Xã, Phường, Thị trấn sẽ phủ sóng Wifi

Đó là mục tiêu đến năm 2020 vừa được đưa ra trong nội dung quy hoạch Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động giai đoạn 2020, định hướng đến 2025 tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long 100% xã, phường, thị trấn sẽ phủ sóng Wifi

 100% Xã, Phường, Thị trấn sẽ phủ sóng Wifi gồm 3 giai đoạn đến năm 2025Theo quy hoạch, sẽ có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp viễn thông tham gia phát triển điểm phát sóng Wifi trong tỉnh. Trong giai đoạn từ nay đến 2018 sẽ lắp đặt các điểm truy internet không dây (Wifi) tại khu vực TP Vĩnh Long, trung tâm hành chính, khu vực UBND tỉnh, TX Bình Minh, trung tâm các huyện, các khu du lịch,...

Trong giai đoạn từ 2019-2020 sẽ triển khai lắp đặt Wifi tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo đến năm 2020, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điểm truy cập Wifi (Trong đó, mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất 1 điểm truy cập đặt tại trung tâm xã, hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng).

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2025, 100% các tuyến phố khu vực thành phố, các khu du lịch có sóng wWifi; đồng thời, mở rộng vùng phủ sóng tại khu vực thị trấn và trung tâm xã.

Xã, Phường, Thị trấn sẽ phủ sóng Wifi để phát triển kinh tế, giáo dục


Việc xây dựng điểm truy cập Wifi nhằm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch giữa cơ quan nhà nước với người dân, phục vụ phát triển giáo dục, du lịch, xây dựng nông thôn mới, đồng bộ với cơ cấu hạ tầng kinh tế- xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét