Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

Bảng giá FPT Play


Truyền hình FPT Play là dịch vụ truyền hình giúp khách hàng có thể xem truyền hình trực tuyến, video, VOD,... trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính, Smart TV, thiết bị OTT, ... và có thể sử dụng Truyền hình FPT Play trên hạ tầng internet FPT hoặc không phải FPT.

source https://hcmfpt.vn/bang-gia-fpt-play.html